biuro@topwork.pl
  +48 12 30 70 740
 +48 71 30 70 740

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, a Twoje sprawy księgowości dla spółek obsługuje zewnętrzne biuro rachunkowe? Przenieś swoją księgowość do nas a zobaczysz, że może być taniej. 

Miesięczna opłata za Ryczałt zaczyna się już od 50 zł / netto.

Miesięczna opłata za Jednoosobową Działalność Gospodarczą zaczyna się już od 79 zł / netto.

Miesięczna opłata za Spółkę Prawa handlowego zaczyna się od 250 zł / netto, a każdy dokument kosztuje jedynie 1,50 zł / netto

W TopWork.pl minimalizujemy koszty prowadzenia usług księgowych. Nasze usługi to przede wszystkim pełna obsługa Małych i Średnich Firm. 

  

Zachęcamy do Kontaktu - Sprawdź ile możesz zaoszczędzić.

 

Zakres świadczonych usług księgowości dla spółek:

 

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych:

- prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wartości niematerialnych i prawnych, ewidencje zakupów i sprzedaży VAT)

- kontrola nad kompletnością, prawidłowością oraz terminowością prowadzenia ksiąg rachunkowych,

- sporządzanie sprawozdań finansowych spółki zgodnie z polskimi standardami rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat)

- przygotowywanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, VAT-UE, PIT-4R) oraz przekazywanie ich do właściwego urzędu,

- współpraca z organami kontroli skarbowej,

- sprawozdawczość statystyczna GUS

 

  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów:

- prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia,

- sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz przekazywanie ich do właściwego urzędu,

- prowadzenie rozliczeń VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz imporcie usług,

- rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,

- nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych,

- sporządzanie oraz przekazywanie do właściwego urzędu rocznych zaznań podatkowych.

  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej:

- prowadzenie ewidencji przychodów

- prowadzenie wykazu środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych

- sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznego zeznania podatkowego,

 

- prowadzenie dokumentacji kadrowej (tzw. teczek osobowych),

- przygotowywanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych,
- sporządzanie miesięcznych list płac pracowników,

        - sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych,

- obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych,
- obliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- sporządzanie oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do Urzędów Skarbowych obowiązujących deklaracji i rozliczeń (PIT-8AR, PIT-4R),
- sporządzanie na koniec roku kalendarzowego informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
- przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników.